Lukáš Berta

My paintings are full of colors. I do not seek complex themes and compositions. I paint to give breath and to release my strained and often complicated thoughts. To direct and straighten the flow of my internal energy. Therefore are my paintings simple, direct and vibrant.
Mé obrazy jsou plné barev. Nevyhledávám složitá témata a kompozice. Maluji, abych vzkřísil a uvolnil napjaté a mnohdy spletité myšlenky. Abych usměrnil a narovnal tok mé vnitřní energie. Proto jsou mé obrazy jednoduché, přímé a živé.

/ facebook / instagram

home / signs ~ znamení / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2013 / 2012

2019

Sagittarius / Střelec

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🛒 555 $ / 12.500 Kč

Cancer / Rak

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🛒 555 $ / 12.500 Kč

2018

Aries / Beran

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

Libra / Váhy

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🛒 555 $ / 12.500 Kč

Taurus / Býk

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🛒 555 $ / 12.500 Kč

Virgo / Panna

Zodiac signs (season #1)
Znamení zvěrokruhu (série #1)

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

Zodiac signs / Znamení zvěrokruhu

The spiritual energy of a zodiac sign is the starting point for meditation. Each painting captures one of the key qualities of a given sign, which can be developed as a talent, or it is a challenge to inner reconciliation and respect. Paintings can't be reduced to words, just as a movie can't be replaced by reading of the plot or review. It is therefore useless to write or speak where you should look and understand quietly.
Spirituální energie znamení zvěrokruhu je výchozím bodem k meditaci. Každý obraz zachycuje jednu z klíčových kvalit daného znamení, kterou je možno rozvinout jako talent, případně je výzvou k vnitřnímu smíření a respektu. Obrazy nelze redukovat do slov, stejně jako film nelze nahradit přečtením zápletky či recenze. Je tedy zbytečné psát či mluvit tam, kde je potřeba umět se dívat a tiše chápat.

Unlike other works of modern art, which are often created in large quantities only under the supervision of the author, I actually touched, struggled and loved this painting from the beginning to the end.
Na rozdíl od jiných děl moderního umění, jež často vznikají průmyslově pouze pod dohledem autora, tohoto obrazu jsem se od začátku až do konce skutečně dotýkal, zápasil i souzněl s ním.

2017

Warwick and Women (warwick.twobasses.cz)

Painting for the CD album cover
Obraz pro obal hudebního alba

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

AKABO (akabo.cz)

AKABO Law Office (gesamtkunstwerk: logotype, painting, poem)
Advokátní kancelář AKABO (gesamtkunstwerk: logotyp, malba, báseň)

blue dreams?
wild storm is raging!
shaped and soothed
by law arranging
modré sny?
spíš bouře zuří!
však posel práva
v ní obrys uzří

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

2016

Key / Klíč

Oil on canvas
Olej na plátně
39.4 x 19.7 in
100 x 50 cm
🔒

2013

Philip / Filip

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

John / Jan

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

2012

Landscape / Krajina

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🛒 555 $ / 12.500 Kč

Storm / Bouře

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 15.7 in
50 x 40 cm
🔒

Sun / Slunce

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm
🔒

Prices / Ceny

1 cm2 = 0,22 $
1 cm2 = 5 Kč

Availability / Dostupnost

🔒 private collection
🛒 for sale
🔒 soukromá sbírka
🛒 na prodej