Lukáš Berta

My paintings are full of colors. I do not seek complex themes and compositions. I paint to gave breath and to release my strained and often complicated thoughts. To direct and straighten the flow of my internal energy. Therefore are my paintings simple, direct and vibrant.
Mé obrazy jsou plné barev. Nevyhledávám složitá témata a kompozice. Maluji, abych vzkřísil a uvolnil napjaté a mnohdy spletité myšlenky. Abych usměrnil a narovnal tok mé vnitřní energie. Proto jsou mé obrazy jednoduché, přímé a živé.

home / 2017 / 2016 / 2013 / 2012

2017

Warwick and Women

Painting for the CD album cover
Obraz pro obal hudebního alba

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm

AKABO (akabo.cz)

AKABO Law Office (gesamtkunstwerk: logotype, painting, poem)
Advokátní kancelář AKABO (gesamtkunstwerk: logotyp, malba, báseň)

blue dreams?
wild storm is raging!
shaped and soothed
by law arranging
modré sny?
spíš bouře zuří!
však posel práva
v ní obrys uzří

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm

2016

Key / Klíč

Oil on canvas
Olej na plátně
39.4 x 19.7 in
100 x 50 cm

2013

Philip / Filip

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm

John / Jan

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm

2012

Landscape / Krajina

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm

Storm / Bouře

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 15.7 in
50 x 40 cm

Sun / Slunce

Oil on canvas
Olej na plátně
19.7 x 19.7 in
50 x 50 cm